Кампания с цел превенция на онлайн тормоза и посегателството над деца в Интернет под мотото „Пази детето в интернет“.