Информация за родители

На интернет страницата на ДАЗС, https://sacp.government.bg/ в рубриката „Децата в информационното общество“ е публикувана информация и линк към приложението “Protect Your Kid”. Приложението е създадено на български език за Андроид телефони и таблети и позволява на родителите да контролират времето, което детето прекарва в социалните мрежи, както и да ограничава достъпа до неподходящо онлайн съдържание. То съдържа GPS функция, посредством която родителят може да се информира за местоположението на своето дете по всяко време. В същата рубрика е публикувана и полезна информация как родителите могат да упражняват контрол върху съдържанието, което децата им ползват в интернет и по този начин да ги предпазят от рисковете и опасностите във виртуалната среда.
Линк към интернет страницата на Центъра за безопасен интернет, http://www.safenet.bg/bg/risks , препраща към информация за основните рискове и опасности за децата в интернет и как можем да им се противопоставим.