Интересен урок по биология и здравно образование проведоха…

Интересен урок по биология и здравно образование, избираем модул „Микросистема и мезосистема – структура и процеси“ проведоха учениците от 11.б клас, профил „Природни науки“ в ПМГ „Иван Вазов“. С помощта на своята преподавателка г-жа Гюлшен Али те изработиха по оригинален начин молекулата на ДНК – носител на наследствената информация в човешкия организъм. Двойноверижната усукана спирала придоби форма с необичайни материали – желирани бонбони, захарни пръчици и клечки за зъби. В процеса на работа учениците споделяха свои идеи и стратегии, но заедно с това и искрено се забавляваха. Може би така трудното не изглежда плашещо и невъзможно.