Интердисциплинарен урок „Изолация vs свобода“

Ане Франк е еврейско момиче от Германия, което живее в Нидерландия по време на Втората световна война. Заради преследванията и убийствата на евреите семейството й се укрива в продължение на 2 години в част от фирменото помещение на бащата в Амстердам. За да се справи с изолацията и страха, момичето води дневник, наречен по-късно от издателите й „Задната къща“ . Тя умира няколко месеца преди края на войната в концентрационния лагер Bergen Bilsen само на 15 години…

С тази история преподавателката Анита Иванова провокира младите хора да съпоставят изолацията, която преживяваме днес в условията на пандемия, и тази, на която са били подложени хиляди хора по време на войната. Така се заражда идеята за интердисциплинарния урок „Изолация vs свобода“, който проведоха заедно преподавателите по немски език г-жа Хр. Михайлова и г-жа Анита Иванова – по история и цивилизации в ПМГ „Иван Вазов“ с ученици от 9 б клас.

В първите минути от урока всички получиха задача да напишат синкуейн – японско петстишие за асоциации, които предизвиква думата изолация. Две момчета от класа – Божидар и Атанас, представиха на немски език ежедневието на един съвестен ученик и на един мързеливец по време на дистанционно обучение. Така онагледиха с примери съвременната изолация. Три момичета след тях – Ивайла, Ренета и Павлина, запознаха класа с живота на младата Ане Франк, преживяла мъчителната двегодищна изолация, наложена от Холокоста по време на Втората световна война. За повече достоверност и убедителност Ивона от 9 в клас драматизира един ден от дневника на смелото момиче, като бе подготвила дълъг и въздействащ монолог.

Следващата стъпка от урока бе провокацията към учениците да преосмислят свободата, която днес приемаме за даденост, и отново да напишат асоциации под формата на синкуейн.

Присъстващите на урока бяха развълнувани и впечатлени от наученото и приеха с желание идеята всеки един от тях да препише по един ден от дневника на Ане Франк, за да съпреживее нейните тревоги и радости и да оцени помъдрялото послание на този млад живот – да сме благодарни и отговорни към това, което имаме.