Интерактивен дисплей по Проект №BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”

През месец април в ПМГ ”Иван Вазов” бе доставен интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището получи от МОН по Проект №BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020″.
Устройството е монтирано в класната стая на най-малките ученици – петокласниците. С негова помощ те ще имат възможност да навлизат все по-широко в дигиталните учебници и онлайн платформи, както и да използват нови софтуери.
Устройството е от последно поколение интерактивни технологии и работи на принципа “All-in-one“, като съчетава в едно интерактивната дъска, проектора и компютъра. Това изключително много улеснява и учителя в подготовката на интерактивни уроци и е допълнителен стимул за задържане интереса на учениците в класната стая.
Интерактивните дисплеи осигуряват иновативна среда за обучение и по-качествени възможности за усвояване на учебния материал.