ИНОВАЦИЯ – „Активно преподаване и учене чрез създаване на образователни дигитални ресурси“.

Уважаеми родители, учители и ученици,

С решение №601/17.08.2022г.
ПМГ „Иван Вазов“ за втори път е включено в списъка на иновативните училища за нов
четири годишен период

ТЕМА НА ИНОВАЦИЯТА – „Активно преподаване и учене чрез създаване на образователни дигитални
ресурси“.

В края на всяка учебна
година се предвижда провеждане на проектна седмица, която представлява
своеобразно обобщение на придобития опит.

Заповядайте в периода 5 – 8 юни 2023г. в ПМГ в актовата зала на гимназията!

Очакваме Ви!