Инициатива под мотото „Заедно творим чудеса“

Ученическият съвет на ПМГ „Иван Вазов“, съвместно с „Дневен център за деца с увреждания“ и с финансовата подкрепа на клуб Inner Wheel в Димитровград изработиха украса и сувенири, тематично свързани с настъпващия Великден. Инициативата премина под мотото „Заедно творим чудеса“ и обедини сръчните ръце на малки и големи да сътворят красивите предмети. Те бяха изкупени на базар във фоайето на Гимназията, а набраните средства бяха дарени за благотворителната кауза „Да помогнем на Радост“ – едно слънчево дете, което очаква своите много по много слънчеви дни!