Изпити за определяне на годишна оценка в самостоятелна форма на обучение през месец януари в срок до 08.12.2023г. (петък)

Желаещите да се явяват на изпити за определяне на годишна оценка в самостоятелна форма на обучение през месец януари в срок до 08.12.2023г. (петък) трябва да подадат заявление в ПМГ.