Изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение на поправителна сесия от 07.07.2021г. до 12.07.2021г., уч. 2020/2021г.

Изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение на поправителна сесия от 07.07.2021г. до 12.07.2021г., уч. 2020/2021 г. да се проведат на:

 

Учебен предмет

Дата, начален час, място на провеждане

Ученици

Математика – ООП

07.07.2021г.
сряда
08:00-11:00
Каб.22

Божидар Петров Иванов – XI клас
Мария Здравкова Захариева – X клас

Английски език – ООП

08.07.2021г.
четвъртък
писмена част – 09:00-12:00
устна част – 12:00-12:30
Каб.22

Божидар Петров Иванов – XI клас
Мария Здравкова Захариева – X клас

Английски език – РП

09.07.2021г.
петък
писмена част – 09:00-12:00
устна част – 12:00-12:30
Каб.22

Мария Здравкова Захариева – X клас

МОДУЛ 2 – Култура и духовност

09.07.2021г.
петък
09:00-12:00
Каб.22

Божидар Петров Иванов – XI клас

МОДУЛ 1 – Власт и институции

12.07.2021г.
понеделник
09:00-12:00
Каб.22

Божидар Петров Иванов – XI клас