Известни са резултатите от НВО 7. клас по БЕЛ и математика

Известни са резултатите от НВО 7. клас по БЕЛ и математика. И по двата предмета успехът на седмокласниците от ПМГ „Иван Вазов“ е над средния за страната и областта. 100 точки по математика и отлична оценка по БЕЛ е постигнала Християна Георгиева.

Поздравления за високите резултати на всички вазовци и преподавателите им по български език – г-жа Цанка Колева и по математика – г-жа Яна Бачварова. Пожелаваме им успех при кандидатстването и весело лято!

 

Изпит Среден процент от максималния брой точки
Ниво училище Регионално ниво Национално ниво
Общо Общо Общо
БЕЛ 67,1 48,55 54,61
МАТ 59,99 36,84 42,94