ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че на 15 май 2021 г. (събота) от 9:00 часа до 12:00 часа ще се проведe Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“. Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГ„Иван Вазов”- Димитровград.
Заявление и декларация за участие се подават в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“ на 28.04.2021г., 29.04.2021г., 05.05.2021г., 07.05.2021г. и на 10.05.2021г. от 9.00 до 16.00 часа.
Участниците е необходимо да бъдат в Гимназията най-късно до 08:30 часа на 15.05.2021г.
Резултатите важат за прием в V клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“. Не се събира такса правоучастие.
Регламента на състезанието можете да намерите тук: https://www.mon.bg/upload/25961/Sast_Matematika_za_Vseki.pdf