Организация на учебния процес от 24.01 до 26.01.2022г (вкл.)

Уважаеми ученици, родители и учители,
Във връзка със заповед №РД09-1210/21.01.2022г. на МОН за периода от 24.01 до 26.01.2022г (вкл.) се организира обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за всички ученици от ПМГ „Иван Вазов“.

Началото на учебните занятия за всички ученици е от 8:00ч.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ

График на часовете на учениците от V, VI и VII кл. в ОРЕС:

продължителност на часовете 30 мин.

1час – 08:00– 08:30
2час – 08:50– 09:20
3час – 09:40– 10:10
Голямо междучасие -30 мин.
4час – 10:40– 11:10
5час – 11:30– 12:00
6час – 12:20– 12:50
7час – 13:10– 13:40

График на часовете на учениците от VIII – XII клас в ОРЕС:

Продължителност на часовете 40 мин.

1час – 08:00– 08:40
2час – 08:50– 09:30
3час – 09:40– 10:20
Голямо междучасие -20 мин.

4час – 10:40– 11:20
5час – 11:30– 12:10
6час – 12:20– 13:00
7час – 13:10– 13:50

Уважаеми родители,
Разчитаме на вашето отговорно отношение към участието на децата ви в учебния процес и при спазването на противоепидемичните изисквания.