За Вас осмокласници!

Резултатите от второ класиране на седмокласниците са публикувани на https://priem.mon.bg

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани до 22.07.2020 г. включително с оригинала на свидетелството за основно образование и служебната бележка с входящия номер на ученика. За професионалните гимназии се представя и оригиналът на медицинското свидетелство.
Записването в ПМГ „Иван Вазов“ е от 09:00ч. до 16:30ч. до 22 юли в кабинет 5 на първи етаж при спазване на противоепидемичните мерки.