ЗА ВАС ОСМОКЛАСНИЦИ!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Документите за участие в първи етап на класиране се подават от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г.

При подаването е необходимо да се представи:

  1. Служебна бележка от НВО, съдържаща входящ номер и код за достъп на ученика до системата.
  2. Медицинско свидетелство от личен лекар за подаване в професия „Приложен програмист“.
  3. Свидетелство за основно образование.

Училището, определено със Заповед №З-1278/14.06.2024г. на Началника на РУО е ОУ „Пенчо Славейков“. В него се подават документи само от ученици и родители, срещащи затруднения поради обективни причини (липса на компютър, липса на интернет, недостатъчни технически познания и др.)

ПМГ „Иван Вазов“ организира приемна в периода 8 – 10 юли от 08:00 до 16:30ч. в каб.30, етаж ВТОРИ, където ще извърши подкрепа на ученици и родители при подаване на заявления за първо класиране.