За Вас зрелостници!

За Вас зрелостници!

инструктаж за зрелостник<
инструктаж за квестор<

Информация за организацията, провеждането и оценяването на матурите в 12 клас (2020)<