Записване 5.клас – свободни места

СЪОБЩЕНИЕ

Държавен план-прием в V клас

в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2022/2023г.

Съобщаваме, че от всички класирани ученици са се записали 24 и има 2 свободни места. Записването на следващите по низходящ ред ученици ще бъде до 14.07.2022г.