Записване на приетите ученици на втори етап на класиране в прием в VIII клас

Записване на приетите ученици

на втори етап на класиране в прием в VIII клас

21.07 – 22.07.2021г. от 09:00 до 17:00 ч.

В КАБ. №5, I -ви ЕТАЖ

Необходими документи:

1. Заявление по образец (от училището)

2. Свидетелство за основно образование (оригинал)

3. Служебна бележка за резултатите от изпитите чрез тест след завършен VII клас.

4. За професия „Приложен програмист“ – медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (оригинал)