Записване в 8.клас

ВАЖНО!!!

Записването на новоприетите ученици в 8. клас

е от 13.07 до 15.07.2022г.

в ПМГ каб.5, етаж 1 от 08:00ч. до 17:00ч.

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец от училище.

2. Оригинал на свидетелство за основно образование.

3. Оригинал на медицинско удостоверение за приетите ученици в професия Приложен програмист.