Електронна платформа „Книговище.бг“

Електронната платформа „Книговище.бг“ е дигитално помощно образователно средство, насочено към провокиране и стимулиране на четенето сред учениците на възраст 6-14 години, към развиване на уменията за четене с разбиране, към способността на децата да осмислят прочетените книги и към поощряването на четенето за удоволствие. Повече информация за инициативата е достъпна в интернет на адрес: https://www.knigovishte.bg

Министерството на образованието и науката принципно подкрепя инициативата на създателите на платформата „Книговище.бг“, която кореспондира с една от основните цели на Националната стратегия за повишаване на грамотността – развитие на уменията за четене (вкл. и дигитално) сред учениците. Отговорни за съдържанието на платформата – текстове и въпроси към тях, са нейните създатели, а изборът на текстовете е личен избор на ученика и/или на учителя.