ЕКОДНИ 2022

На 18 април в ПМГ „Иван Вазов”, във връзка с традиционните ЕКОДНИ, се състоя среща на ученици от 9 б и 10 б клас профил „Природни науки“ с еколога от Българско дружество за защита на птиците Николай Терзиев.С мултимедийна презентация „Създаване, обучение, работа на терен и отровни инциденти на единствения противоотровен екип у нас” той показа една от най-големите заплахи за биоразнообразието у нас, а именно използването на отрови в дивата природа. Представи редки и застрашени от изчезване видове птици у нас, техния начин на живот, поведение и това как да ги опазим и съхраним в бъдеще. Нагледно бе представена демонстрация за поставяне на проследяващо устройство на лешоядите с цел преброяването им и наблюдение на техните миграции. Гостът ни беше изключително отзивчив и отговори изчерпателно на многобройните въпроси на любознателните ученици.
Ръководството, учениците и техните преподаватели по биология и ЗО и химия и ООС сърдечно благодарят на БДЗП и на любезния гост за тази незабравима и емоционална среща.