Еднократни помощи на семейства, чиито деца са записани в осми клас

Във връзка с приема на заявления – декларации за отпускане на еднократни помощи на семейства, чиито деца са записани в първи и в осми клас, на основание чл.10а и 10б от Закона за семейни помощи за деца, Ви предоставям следната информация тук>>>document-АСП