Европейска седмица на програмирането

ПМГ „Иван Вазов“ отбеляза Европейската седмица на програмирането ( от 09 до 24 октомври 2021 г. ) със следните инициативи:

• На 13.10.2021г. бяха представени презентации за различни езици за програмиране, изготвени от учениците от 11а клас – профил „Математически науки – математика и информатика“, пред учениците от 8а, 8в, 8г, 9а, 9в и 9г клас.
• На 20.10.2021 г , от 14,30 часа в гимназията се проведе първото състезание по програмиране в училище. Участие взеха 4 отбора – по трима ученици от 11а, 11г, 12а и 12г клас. Публика бяха учениците от 10а и 10г клас. На отборите се постави задача, която трябваше да изпълнят за 15 минути. Първи, справил се със задачата, бе отборът от 11а клас. В рамките на поставеното време и останалите отбори изпълниха задачата. Учениците демонстрираха знания и умения по програмиране и показаха, че знаят, могат и успяват.