Европейска седмица за намаляване на отпадъците

Младши посланиците на Европейския парламент от ПМГ „Иван Вазов“ обявиха и реализираха програма с дейности, посветени на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (18-26.11), която през 2023 г. бе поставила като водещ акцент излишното опаковане. Бяха организирани акции за събиране на хартия, на капачки, на дрехи, базар за продажба на украшения и други изделия от материали, разглеждани като отпадъци. Бе проведен ден на естествената светлина в класната стая и на бутилките за многократна употреба. Мл. посланиците записаха видео по основната тема на седмицата, изготвиха презентация, с които влязоха в някои класове, за да ги запознаят с най-актуалните решения на Европейския парламент по темата за прекомерното опаковане, за възможностите за рециклиране на опаковките, за предложените нови правила за етикитиране и т.н. По тяхна покана бе проведена среща в училище с Валентина Тенчева от инициативата „Капачки за бъдеще“, която говори за нейната цел и за правилното събиране на капачките. С тази кауза мл. посланиците се ангажират да работят и в бъдеще, като ще поставят кош за събиране на капачки до другия, определен от тях за събиране на стари телефони. Чрез предаването на хартията на изкупвателен пункт, продажбата на украшения и от дарени пари, бе събрана малка сума (120 лв), която ще бъде предадена за лечението на родител на ученичка от гимназията.