„Евроколеда“

На 20 декември се проведе интересно състезание, наречено „Евроколеда“, от неговите организатори – посланиците на Европейския парламент в гимназията. Участващите ученици и учители, разделени в пет отбора, трябваше да преминат през три кръга, в основата на които имаше една идея – разпознаване на европейска държава. Първо, по коледни традиции и обичаи, второ – по езика, на който звучат коледните песни, и трето – по надписа, с който всеки народ се поздравява в коледния ден. Победителят стана ясен едва след последния зададен въпрос. Това бе отбор „Коледен дух“, включващ г-жа Галя Пенкова и учениците: Виктория от 8 „в“, Даниел и Пламен Петков от 10 „а“ клас. Всички, които проследиха състезанието, можаха да се уверят отново в общите корени на европейската култура, в сходството на обичаите и езиците на европейските народи, за които празниците в края на м. декември, свързани с Рождество Христово, са едни от най-светлите и радостни.