Държавен план-прием в VIII клас

Държавен план-прием в VIII клас В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г.

Уважаеми родители и ученици,

1. Предвид спазването на противоепидемичните мерки заявления за участие в 1-ви етап на класиране следва да се подават само в краен случай на хартиен носител в ОУ“П. Славейков“.

2. ПМГ“Иван Вазов“ организира възможност от 05.07 до 07.07.2021г. да се подават онлайн заявления в каб.5, етаж1 на гимназията от 09:00ч. до 17:00ч.