Държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2020/2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2020/2021г.

Съобщаваме, че от всички класирани ученици са се записали 24 и има 2 свободни места. Записването на следващите по низходящ ред ученици ще бъде на 13.07.2021г.