Държавен план-прием в 8 клас в ПМГ „Иван Вазов“

След трето класиране в ПМГ „Иван Вазов“ няма свободни места.