Достойно представяне на вазовци на форум за дебати

С грамоти за отлично представяне на Националното състезание за дебати “Младежи за климата” бяха отличени учениците участници пт ПМГ. Състезанието се организира от Национална асоциация „Дебати“ и Сдружение „ЕкоОбщност“ и се проведе в София на 31 март и 1 април. Участваха 18 отбора от различни гимназии в страната, подбрани по предварителни критерии. Отбор „Вазовци“ беше в състав: Даяна Славова и Ивелина Иванова от 9. Б клас, както и Вероника Павлова от 9. А клас. Момичетата с научен ръководител г- жа Катя Атанасова проявиха завидни умения за защита на мнение, способности за импровизация, въображение, обща култура. Състезанието имаше ясен регламент, който включваше участие в два дебата по теми, свързани с морално-етичните измерения на климатичните промени, лъжливите новини и вероятността за санкции срещу разпространителите им, дискриминацията ивъзможностите за нейното преодоляване. Участниците трябваше да направят мозъчна атака, подготвяйки се по обявената тема за 45 минути. Те работиха екипно, разпределиха ролите на капитан и говорители, оформиха теза и доводи за нейната защита. В първи кръг отбор „Вазовци“ се изправи срещу отбора на Първо СУ- София и след оспорвана размяна на теза и аргументи заслужи преднина с повече точки. Вторият дебат беше срещу отбора на ПЧМГ- София и в него също спечелиха победа. Безпристрастните съдии след всеки дебат изразяваха мнение за представянето на участниците, коментираха техните силни и слаби страни и даваха предложения за подобряване на уменията. Дебатите, макар и оспорвани, преминаха в атмосфера на добринамереност и приятелство. Горди сме с двете победи, въпреки че не успяхме да се класираме за финала, на който се изправиха двата отбора с най- висок брой точки. Даяна, Ивелина и Вероника научиха много и споделиха колко ценен е опитът за бъдещото им развитие като личности. Състезанието „Младежки дебати за климата“ се провежда в рамките на проект „Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), който е съфинансиран от Европейската комисия по програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността).