Дни на Еразъм+

В рамките на „Дни на Еразъм+“ в ПМГ“Иван Вазов“, на 13. октомври бе открита изложба с фотоси от осъществените до момента мобилности по проект „Ние сме по –добре със STEAM“. Учениците и учителите от ПМГ „Иван Вазов“, както и външни гости имаха възможност да се запознаят с посетените училища – партньори и извършените до момента дейности по проекта. По същото време, учениците-участници в мобилностите чрез презентации разказаха за впечатленията си от посещенията и за положителните страни на международните проекти.