Дигитално ориентиран урок на тема „Родното и чуждото“

Дигитално ориентиран урок на тема „Родното и чуждото“ проведоха учениците от 11. Б клас на ПМГ „Иван Вазов“. Темата за обобщение беше представена под формата на мисловни карти за отделните произведения, изготвени от преподавателя Катя Атанасова. Учениците бяха провокирани да изработват свои мисловни карти в приложението mindomo.com. На своите мобилни устройства учениците правиха мисловни карти за трите произведения от тематичния кръг- „Балкански синдром“ от Станислав Стратиев, „Бай Ганьо журналист“ от Алеко Константинов и „Железният светилник“ от Димитър Талев. Без да копират шаблона на преподавателя, единайсетокласниците откриха възможностите на приложението и започнаха да използват приложението само в рамките на един учебен час. Този начин на преподаване – с личен ангажимент и състезание за оригиналност-би могъл да помогне за по-добрата подготовка за бъдещия ДЗИ. Домашната работа беше зададена в padlet.