Ден на народните будители

На 2 ноември учениците от десетите класове отбелязаха със състезание Деня на народните будители. Участници от всички паралелки, разпределени чрез жребий в четири отбора, носещи имената на Паисий Хилендарски, Васил Априлов, Иван Вазов и проф. Минко Балкански. Десетокласниците разпознаваха портрети на будители от Възраждането, свързваха цитати от произведения с техните автори и показаха знанията си от историята и литературата за всеки от патроните на отборите. Накрая всички участници получиха награди.
С това събитие в гимназията бяха завършени дните, посветени на празника на будителите. Те започнаха с инициативата на XI „а“ клас, които дежуриха заедно със своите преподаватели на територията на училището, в знак на уважение и признателност към тях. Учениците от осмите класове, от своя страна, проведоха състезание на 26 октомври под мотото „Народните будители и аз“. Също така в централното пространство на гимназията бе оформена изложба с табла и рисунки, изработвани в часовете по изобразително изкуство.