Ден на Земята

Днес отбелязваме световния Ден на Земята! За първи път той се празнува на 22.04.1970г. в САЩ и Канада. През 1990г. празникът е обявен за международен. ПМГ „иван Вазов“ всяка година изпълва този ден с много инициативи и събития. Най-активни са учениците от 5. – 7. клас, които в Деня на Земята създадоха постери и клип за обаянието на нашата планета, осеяна с красива природа – животни, цветя, дървета и хора. И затова колко много любов й дължи и с колко внимание трябва да пази това съвършенство.

video-20210422-061010-09dfb79f