Ден на европейските автори

Денят на европейските автори – 25 март, бе отбелязан в ПМГ „Иван Вазов“ по инициатива на посланиците на Европейския парламент. Текстове от произведения на 23 писатели от десет страни бяха четени и коментирани от близо 30 ученици, и от учители, в актовата зала на гимназията. В много случаи това бяха откъси от книги на съвременни писатели, но имаше и такива на любими класици на литературата от ХХ век. Четенията бяха на три езика: български, английски и немски и на тях присъстваха около 150 ученици. За реализацията на събитието помогнаха учителите по български език и литература г-жа Мариана Пенева-Димитрова и г-жа Цанка Колева. Денят на европейските автори е инициатива на Европейската комисия. Той е напомняне за това, че младите поколения трябва да преоткрият четенето на книги, да осъзнаят как литературата може да бъде средство за индивидуално израстване, за справяне с лични проблеми и с обществени предизвикателства. Също така инициативата има за цел да популяризира богатството и многообразието на европейската литература.