Ден на Европа

Днес, 5 май, младши посланиците на Европейския парламент в ПМГ „Иван Вазов“ отбелязаха предстоящия в неделя, 9-ти май, Ден на Европа. Освен материали, посветени на този ден, на различните класове бяха представени на живо или онлайн три интересни теми: „Европейски зелени градове“, „Европейски умни градове“, „Европейски достъпни градове“. Освен любопитни решения от цяла Европа, бе разгледано и състоянието на Димитровград в посочените области, както и реалистични предложения от младите хора за бъдещото му развитие. В класовете от прогимназиалния етап бе проведена викторина, посветена на темата.
9 май влиза в историята на нашия континент с Декларацията на Шуман от 1950 г., която първа стъпка към днешния Европейски съюз. 5 май също е знакова дата, тъй като през 1949 г. на този ден е създаден Съвета на Европа.
Младши посланиците от ПМГ „ИВан Вазов“ работят вече трета година по програмата за училища посланици на Европейския парламент. През тази учебна година те участваха, макар и онлайн, и в парламентарно заседание по програма Евроскола.