Денят на Европа

Денят на Европа бе отбелязан в ПМГ „Иван Вазов“ със състезание „Европа“, в което взеха участие членове на Ученическия съвет. Те бяха разделени на четири отбора и отговаряха на въпроси, свързани с историята, географията, символите, институциите на Европейския съюз и културата на съставящите го държави. След излъчването на победителите публиката също можеше да отговаря на въпроси. Събитието бе подготвено и проведено от групата на младши посланиците на Европейския парламент в гимназията. В началните минути те припомниха ключови послания от Декларацията на Робер Шуман от 9 май, 1950 г., актуални и днес: „Световният мир не може да бъде съхранен без съзидателни усилия, съответни на опасностите, които го застрашават…“