Дебат на тема „Книгата – досада или развлечение“

11.в клас в час по литература. Но не в класната стая, а сред уютната атмосфера на читалнята в градска библиотека „П. Пенев“. Защото урокът е за книгите и четенето – днес, сред младите хора, затрупани с толкова източници на информация. Къде е мястото на книгата сред тях, беше тема на проведения дебат с младите вазовци. Отбори нямаше, но се случи истински разговор между поколения – учениците, техният учител по литература г-жа Мариана Пенева и г-жа Валентина Терзиева – директор на библиотеката. Нямаше премълчани думи, нито осъдителни реплики – беше ползотворно общуване между хората с опит и хъс за четене  и ученици, които откриват своите светове. Почти всички се включиха в непринудения разговор, за да споделят своята гледна точка. Много често се повтаряха фразите „задължително четене“, „задължителните книги за ваканцията“. Оказа се, че тази задължителност не е помогнала (или попречила) на младите хора да изградят интерес към четенето, но са повлияли родителите, приятелите, средата, която избираш за своя.

Дебатът свърши неочаквано бързо, но вярваме, че остави следа и провокира размисъл. А по стълбите надолу забелязах няколко ученици, които бяха поспрели в заемната зала на библиотеката и поглеждаха с любопитство към рафтовете с книги…

Урокът дебат на тема „Книгата – досада или развлечение“ е част от инициативите по Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ от НП “Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ по който в ПМГ“Иван Вазов“ ще се създаде библиотечен кът.