График от 17.03.2020г.

Графикът на часовете в сила от 17.03.2020г.:

Начало: 09:00ч.

Продължителност на часа: 30 мин.

1 час – 09:00 – 09:30
2 час – 09:40 – 10:10
3 час – 10:20 – 10:50
4 час – 11:00 – 11:30
5 час – 11:40 – 12:10
6 час – 12:20 – 12:50
7 час – 13:00 – 13:30