ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА от 4.02.2021г. до 17.02.2021г.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА
от 4.02.2021г. до 17.02.2021г.

График на часовете на учениците от V и VI кл. в ОРЕС:
продължителност на часовете 30 мин.
1час – 08:00 – 08:30
2час – 08:50 – 09:20
3час – 09:40 – 10:10

4час – 10:50 – 11:20
5час – 11:40 – 12:10
6час – 12:30 – 13:00
7час – 13:20 – 13:50

График на часовете на учениците от IX, X и XI класове в ОРЕС:
продължителност на часовете 40 мин.
1час – 08:00 – 08:40
2час – 08:50 – 09:30
3час – 09:40 – 10:20

4час – 10:50 – 11:30
5час – 11:40 – 12:20
6час – 12:30 – 13:10
7час – 13:20 – 14:00

График на часовете на учениците от VII, VIII и XII кл. в присъствено обучение:
продължителност на часовете 40 мин.
1час – 08:00 – 08:40
2час – 08:50 – 09:30
3час – 09:40 – 10:20

4час – 10:50 – 11:30
5час – 11:40 – 12:20
6час – 12:30 – 13:10
7час – 13:20 – 14:00

Графиците за следващите периоди ще бъдат своевременно публикувани.