График за провеждане на приравнителните изпити:


предмет

клас

Дата на провеждане

Ден от седмицата

час

Каб.

1

География и икономика – РП

IX

08.06.2020г.

понеделник

14:00-17:00

24

2

Английски език – РП

IX

10.06.2020.

сряда

13:30-16:30 – писмена част
От 16:30 – 17:00ч. устна  част

24

3

География и икономика – РП

 

X

 

11.06.2020.

 

четвъртък

14:00-17:00

24

4

Химия и ООС – РП

IX

11.06.2020.

 

четвъртък

14:00-17:00

24

5

Български език и литература – РП

X

18.06.2020.

четвъртък

14:00-17:00

24

6

Биология и здравно образование – РП

X

18.06.2020.

четвъртък

14:00-17:00

24

7

Английски език – РП

X

22.06.2020.

понеделник

14:00-17:00 – писмена част
От 17:00 – 17:30ч. устна  част

24

8

Химия и опазване на околната среда

X

22.06.2020.

 

понеделник

14:00-17:00

24