ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. МАРТ 2024

 

 

предмет клас дата и час на провеждане
1 Изобразително изкуство  ООП VIII 11.03.2024г.  (понеделник)

писмена част – 14:30ч.-15:30ч.

практическа част – 15:30-17:30

Каб. 21

2 Физика и астрономия

ООП

IX 11.03.2024г. (понеделник)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

3 Музика ООП IX 12.03.2024г. (вторник)

писмена част – 14:30-15:30

Каб. 21

практическа част – 15:30 -17:30

Каб.23

4 Музика ООП X 13.03.2024г.  (сряда)

писмена част – 14:30-15:30

Каб. 22

практическа част – 15:30 -17:30

Каб.30

5

 

Философия  ООП 13.03.2024г.  (сряда)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 22

6 Физическо възпитание и спорт

ООП

IX 14.03.2024г. (четвъртък)

практическа част – 14:30-15:30

7 География и икономика ООП 15.03.2024г.  (петък)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

8 Биология и ЗО

ООП

18.03.2024г.  (понеделник)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

9 Музика ООП VIII 18.03.2024г. (понеделник)

писмена част – 14:30-15:30

Каб. 21

практическа част – 15:30 -17:30

Каб.23

10 Химия и ООС

ООП

19.03.2024г.  (вторник)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

11 Изобразително изкуство  ООП 19.03.2024г.  (вторник)

писмена част – 14:30ч.-15:30ч.

практическа част – 15:30-17:30

Каб. 21

12 Химия и ООС –

РП

20.03.2024г.  (сряда)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

13 Изобразително изкуство  ООП Х 20.03.2024г.  (сряда)

писмена част – 14:30ч.-15:30ч.

практическа част – 15:30-17:30

Каб. 21

14 История и цивилизации

ООП

21.03.2024г.  (четвъртък)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 22

15 БЕЛООП 22.03.2024г. (петък)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

16 Английски език

ООП

25.03.2024г. (понеделник)

писмена част – 14:30-17:00

устна част – 17:00 -17:30

Каб.21

17 Руски език

ООП

26.03.2024г.  (вторник)

писмена част – 14:30-17:00

устна част – 17:00 -17:30

Каб.21

18 Математика

ООП

27.03.2024г.  (сряда)

писмена част – 14:30-17:30

Каб.21

19 Увод в програмирането – теория VIII 28.03.2024г.  (четвъртък)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 38

20 Информатика

ООП

VIII 28.03.2024г.  (четвъртък)

писмена част – 14:30-15:30

практическа част – 15:30 -17:30

Каб. 38

21 Информационни технологии

ООП

28.03.2024г.  (четвъртък)

писмена част – 14:30-15:30

практическа част – 15:30 -17:30

Каб. 38