ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ  ИЗПИТИ – ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – м. февруари УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ  ИЗПИТИ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – м. февруари

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

предмет клас дата и час на провеждане
1 Информатика ООП VIII 20.02.2024г. (вторник)

писмена част – 14:30-15:30

практическа част – 15:30 -17:30

Каб. 38

2 Увод в програмирането – теория VIII 21.02.2024г. (сряда)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

3 Музика ООП VIII 21.02.2024г. (сряда)

писмена част – 14:30-15:30

Каб. 21

практическа част – 15:30 -17:30

Каб.22