ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА – м. май

 

предмет клас дата и час на провеждане
1 Информатика ООП VIII 29.05.2023г. (понеделник)

Каб.30

писмена част – 14:00-15:00

практическа  – 15:00 -17:00

2 Информатика РП 29.05.2023г. (понеделник)

Каб.30

писмена част – 14:00-15:00

практическа  – 15:00 -17:00

3 БЕЛ  ООП VIII 30.05.2023г. (вторник)

писмена част – 14:00-17:00

Каб. 30