ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ  ИЗПИТИ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ  ИЗПИТИ

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

предмет клас дата и час на провеждане
1 Увод в програмирането – практика VIII 19.04.2023г. (сряда)

практическа част – 14:00-16:00

Каб. 49

2 Увод в програмирането – теория VIII 27.04.2023г. (четвъртък)

писмена част – 14:00-17:00

Каб. 49

3 Информатика РП 27.04.2023г. (четвъртък)

писмена част – 14:00-15:00

практическа част – 15:00 -17:00

Каб.49