ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ПРИРАВНИТЕЛНИ  ИЗПИТИ
УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

предмет

клас

дата и час на провеждане

1

АЕ – ООП

VIII

05.01.2023г. (четвъртък)
писмена част – 14:30-17:00
Каб. 23
устна част – 17:00 -17:30
Каб.21

6

Увод в програмирането – теория

VIII

09.01.2023г. (понеделник)
писмена част – 14:30-17:30
Каб. 23

9

Увод в програмирането – практика

VIII

10.01.2023г. (вторник)
практическа част – 14:30-16:30
Каб. 30

19

Изобразително изкуство – ООП

10.01.2023г. (вторник)
писмена част – 14:30ч.-15:30ч.
практическа част – 15:30-17:30
Каб.30