График за провеждане на приравнителните изпити

ГРАФИК ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ