Възпитаниците на ПМГ“ Иван Вазов“ Димитровград за поредна година с национално участие на олимпиадата по английски език

Резултатите от Областния кръг на олимпиадата по английски език показаха достойно представяне за трима ученици от гимназията: Божидар Тодоров Станчев от 10. клас, Георги Иванов Гочев от 11. клас и Иван Иванов Димов 12. клас. Те са класирани за национален кръг.
Класирането им е особено признание за преподавателите, тъй като критерият за оценяване на формата е на изключителна висота. Като се вземе в предвид и силната конкуренция на много талантливи участници от цялата страна, представянето на вазовци е реален повод за гордост.
Успехите им са резултат от усилена подготовка, дори и в пандемичните условия. За нея принос имат и занятията по проект „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“.
Желаем успех на Божидар, Георги и Иван в предстоящия национален кръг на 26.03.2022г!