Възобновяване на учебните занятия

Уважаеми учители, родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че съгласно заповед на министъра на образованието и науката №РД 09-3171/12.11.2020г. и заповед №РД 01-812/11.11.2020г. на РЗИ – Хасково учебните занятия от 16.11.2020г. (понеделник) ще бъдат присъствени за учениците от 5-12 клас в ПМГ „Иван Вазов“. В училището за периода от 04-11.11.2020г. не е констатирана заболеваемост 15%.