Вместо тест в края на дяла…

На 28.03.2023г. петокласниците от ПМГ ”Иван Вазов” – Димитровград, с преподавател Цанка Колева вместо да правят тест по литература след приключване на дяла „Фолклорен празничен календар”от учебното съдържание, участваха в състезание „Семейни войни”. Нарекоха го така, защото се състезаваха срещу своите родители. Борбата между двата отбора премина през три кръга и бе изключително оспорвана. Участниците трябваше да покажат не само знания, а и умения, сръчност и бързина.
Между отделните кръгове учениците имаха възможност под формата на презентации да представят празници от фолклорния празничен календар и свързаните с тях традиции.
Петокласниците спечелиха двубоя. Родителите също бяха удовлетворени, че е осъществена приемственост между поколенията и българските традиции и обичаи няма да бъдат забравени.