Включване в Национална програма „България – образователни маршрути“, Модул 1 „Образователни маршрути“, МОН, 2023 г.

Педагогическият съвет на училището взе решение за участие в НП “България – образователни маршрути”, Модул 1 “Образователни маршрути”, МОН, 2023 г.

Избра туроператор: ТА-Мини-турс

Сформира групите както следва: общ брой групи: 9 (общ брой ученици: 90), всяка от които с по 10 ученици, разпределени по следния начин:

 1. 4 групи с ученици от 8 клас и 1 група с ученици от 6 клас за учебната 2022/2023 година с период на провеждане 28,29,30, 31 октомври и 1 ноември 2023 г. по маршрут: Димитровград-Банско-Сандански-Петрич-Димитровград

Тематични направления за първия маршрут:

 • Изкуства, архитектура и литература;
 • Етнография, фолклор и занаяти;
 • География и икономика;
 • История и археология;

Обекти които ще бъдат посетени: Велянова къща (Банско)-ЕФЗ,  Постоянна иконна изложба (Банско)-ЕФЗ,  Художествена галерия (Банско) (ИАЛ),  Дом на изкуствата (Банско)(ИАЛ),  Музей „Никола Вапцаров“ (Банско) (ИАЛ),  Музей „Неофит Рилски“ (Банско)(ИАЛ),  Епископска базилика (Сандански – (ИА),  Археологически музей (Сандански)- (ИА),  Градски парк „Св. Врач“ (Сандански)-(ГИ, ББЕ),  Самуилова крепост (Петрич) (ИА),  Местност Рупите – храм- паметник Св. Петка (ИАЛ), Връх Вихрен и Байкушева мура (Пирин)(ГИ),  Парк остров Свобода (Пазарджик)(ББЕ),  Къща музей „Константин Величков“ (Пазарджик)(ИАЛ).

Ръководители: Анита Иванова, Яна Бачварова, Гюлшен Али, Теменужка Калинова и Христина Михайлова

 1. 4 групи с ученици от 9 клас – с период на провеждане 22,23 и 24 септември 2023г. по маршрут: Димитровград-Враца-Плевен-Своге-Димитровград

Тематични направления за втория маршрут:

  • История и археология;
  • География и икономика;
  • Изкуства, архитектура и литература.
  • Биология, биоразнообразие и екология.
  • Етнография, фолклор и занаяти;

Обекти които ще бъдат посетени: Регионален исторически музей – Враца(ИЦ), проход Вратцата(ГИ), пещера Леденика(ББЕ), връх Околчица и лобното място на Христо Ботев(ГИ), Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“(ИЦ), Златен парк(ГИ), карстов извор „Глава Панега“ (екопътека)(ГИ), каменните къщи(ГИ), пещера Проходна(ГИ), Къща-музей „Баба Илийца“(ИАЛ), Ритлите(ББЕ),  Черепишки манастир_ИАЛ) и  Паметник „Дядо Йоцо гледа“(ИАЛ)

Ръководители: Теодора Христова, Петя Желязова, Катя Атанасова, Мария Маврудова

Всеки родител, който желае детето му да участва в НП “България – образователни маршрути”, Модул 1 “Образователни маршрути”, МОН, 2023 г., подава заявление по образец и прилага към него документи, където е необходимо:

 • Заявление за участие с период на провеждане 22 септември 2023 г. – 24 септември 2023 г. по маршрут: Димитровград-Враца-Плевен-Своге-Димитровград (>ТУК<)
 • Заявление за участие с период на провеждане28 октомври 2023 г. – 01 ноември 2023 г. по маршрут: Димитровград-Банско-Сандански-Петрич-Димитровград; (>ТУК<)

Заявлението, с приложените към него документи, се подава в срок до 26 юни 2023 г. – 12,00 часа както следва:

 • на хартиен носител – в канцеларията на училището
 • по електронен път – попълнени, подписани и сканирани в едно електронно писмо на служебната електронна поща на училището: info-2602019@edu.mon.bg

Комисия, определена със заповед на директора на училището, извършва подбор за участие по критерии за подбор на ученици за участие в ученическите туристически пътувания по Национална програма “България – образователни маршрути”, Модул 1 “Образователни маршрути”, МОН, 2023 г., приети на Педагогическия съвет – Протокол № 13/14 юни 2023 г., в случай, че броят на учениците надхвърля максимално допустимия – 90 ученици, от които 50 по маршрут Димитровград-Банско-Сандански-Петрич-Димитровград и 40 по маршрут Димитровград-Враца-Плевен-Своге-Димитровград

Критерии за подбор на ученици за участие в ученическите туристически пътувания по Национална програма “България – образователни маршрути”, Модул 1 “Образователни маршрути”, МОН, 2023 г. (>ТУК<)

Комисията ще информира класираните чрез електронно съобщение и/или телефонно обаждане.

Разчитаме на Вашата бърза реакция. Финансирането по модула се осъществява еднократно до изчерпване на финансовия ресурс.

Протокол на класираните ученици за участие по НП България- образователни маршрути