Важно

Важно

  1. Приемане на документи за участие в класиране по държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2023/2024г. на 28.06.2023г., 29.06.2023г. и 30.06.2023г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5, 1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)

Необходими са Ви:

  • Заявление по образец (получава се в ПМГ).
  • Копие на удостоверение за завършен начален етап (оригинал за сверяване)
  • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (копие + оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област

 Резултати от класирането на учениците – след 17:30ч. на 04.07.2023г.

  1. Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия август – септември е в периода 26.06.2023 до 07.07.2023г. Учениците трябва да подадат заявления лично в канцеларията на ПМГ от 08:00ч. до 16:00ч.